Наукові основи та складові галузевої програми розвитку горіхівництва в Україні

 

 

УДК 634.5:338.439.02

Наукові основи та складові галузевої програми розвитку горіхівництва в
Україні. - К.: Логос, 2011. - 100 с.

     Публікація присвячена соціально-економічним проблемам та перспективам розвитку виробництва горіхоплідних в Україні на період до 2025 року, зокрема, досліджено сучасний стан і тенденції формування попиту й пропозиції, здійснено оцінку рівня виробництва і споживання горіхів, обгрунтовано технологічні основи, нормативи витрат праці й коштів на створення і використання товарних насаджень, встановлено нормативну величину собівартості вирощування садивного матеріалу і горіхів в умовах зрошення та без нього, визначено потреби в інвестиціях для розвитку галузі та джерела їх покриття. Наукова праця розрахована на широке коло читачів, у тому числі керівників та спеціалістів галузі садівництва, науковців, аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів.

    Видання підготовлене на замовлення Міністерства аграрної політики та
продовольства України творчою групою у складі:

Інститут садівництва НААН: Сатіна Г.М., Олещенко Ф.Г., Кошлакова Н.М.
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НДІ НАН України:
Косенко І.С., Опалко А.І., Балабак О.А., Тарасенко ГА.
Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН:
Опанасенко М.Є, Чернобай І.Г., Трикоз Н.М.
Придністровська дослідна станція садівницгва БІ АПВ: Затоковий Ф.Т., Сатіна Л.Ф.
За редакцією Г.М. Сатіної, кандидата економічних наук.
Рецензенти: В.А. Павлюк, ст. наук. спів. Державної служби з охорони прав на сорти рослин; І.А. Сало, к. е. н., ст. наук. спів. Інституту садівництва НААН.

 

ЗМІСТ

 

Вступ   4
Розділ 1. Загальні положення   5
1.1.    Сучасний стан та основні тенденції вирощування    горіхоплідних 5
1.2.    Перспективи та проблеми розвитку галузі    10
Розділ 2. Мета програми    16
Розділ 3. Шляхи і способи розв'язання проблеми   17
Розділ 4. Завдання і заходи    18
4.1.    Розвиток розсадницької бази горіхоплідних культур    19
4.2.    Технологічні основи розвитку галузі    22
4.2.1.    Зональне розміщення товарних насаджень    горіхоплідних 22
4.2.2.    Сортимент горіхоплідних культур    25
4.2.3.    Вирощування сортового садивного матеріалу    29
4.2.4.    Створення товарних насаджень та     вирощування плодів 33
4.2.5.    Збирання, переробка та зберігання плодів    41
4.3.    Організаційно-економічні заходи розвитку галузі    47
Розділ 5. Наукове забезпечення розвитку галузі   48
Розділ 6. Очікувані результати, ефективність програми    51
Розділ 7. Обсяги та джерела фінансування    53
Висновки   58
Рекомендації     60
Перелік посилань    61
Податки   
65

 

 

Новости

 • 11.01.2021

  8 января 2021 года директор ФГБУН «НБС-ННЦ» чл-корр. РАН Юрий Владимирович Плугатарь отметил 55-летний юбилей.

  Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил Юрия Владимировича телеграммой.

  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

 • 21.12.2020

  18 декабря 2020 года состоялась успешная защита двух диссертаций:

  • «Морфолого-биологические особенности североамериканских представителей рода Pinus L. в парковых фитоценозах Южного берега Крыма» Сахно Татьяны Михайловны на соискание ученой степени кандидата биологических наук
  • «Биология, структура популяций Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub на Южном Урале» Юсуповой Оксаны Васлямовны на соискание ученой степени кандидата биологических наук
 • 08.12.2020

  В целях развития системы непрерывного междисциплинарного образования, эффективной подготовки высококвалифицированных кадров; совместной реализации научных проектов; обеспечения трансфера технологий в сектор реальной экономики

  • ФГБУ «Российская Академия Наук»,
  • ФГБУН «Ордена Трудового Красного знамени Никитский ботанический сад - Национальный Научный Центр РАН»,
  • ФГФОУ «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»,
  • ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН»,
  • ФГБУН «Институт нефтехимического синтеза им. Л.В. Топчиева РАН»,
  • ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»

  заключили Меморандум о стратегическом сотрудничестве.